Zasebnost

Lastnik spletnega mesta Slovenskapomlad.si spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene s strani spletnega informacijskega mesta, skrbno varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posedoval tretji osebi oziroma jih ne bo uporabil v druge namene. Lastnik spletne strani pa ne prevzame odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih mestih, ki niso neposredno povezane z njim.

Lastnik spletnega mesta se po svojih najboljših močeh zavezuje, da bo varoval podatke ter zasebnost obiskovalcev njegovih spletnih strani. Za preprečevanje nepooblaščenega dostopa do pridobljenih podatkov ali do njihovega razkritja, ohranitev natančnosti osebnih podatkov in zagotovitev njihove ustrezne uporabe, lastnik spletnega mesta uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje vaših podatkov, ki jih zbira. Ne more pa izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet kljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

Politika zasebnosti v okviru definiranja varovanja osebnih podatkov ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih lastnik spletnega mesta zbira od vas, ko uporabljate njegovo spletno mesto.

Obdelava podatkov

Upravljalec spletnega mesta Slovenskapomlad.si lahko vaše podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa. To ne velja v primeru, kadar nad takimi interesi prevladujejo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa upravljalec vedno opravi presojo, ki je skladna s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Soglasje

Osebne podatke, ki jih kot uporabniki spletnega mesta posredujte ob izpolnjevanju katerega koli obrazca na našem spletnem mestu ali ob prijavi na e-obveščanje, obdelujemo z vašim jasnim in nedoumnim soglasjem. Ta temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Upravljalec spletnega mesta zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, in sicer v primeru, ko je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika pomeni njegovo prostovoljno izjavo volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določene namene. Uporabnik spletnega mesta se strinja z obdelavo njegovih osebnih podatkov za potrebe izvajanja pogodb in ukrepov pred sklenitvijo pogodbe, brez omejitve, ter po sklenitvi pogodbe, brez omejitev.

Svoje soglasje imate pravico kadar koli umakniti. To lahko naredite s pisnim sporočilom, in sicer preko navadne pošte ali na elektronski naslov. V primeru umika vašega soglasja, ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov za namene, ki so določeni vnaprej. Morebiten umik vašega soglasja pa ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil podan vaš umik.

Vaše pravice

V skladu z določili aktualnega in trenutno veljavnega zakona ter Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate kot uporabnik spletnega mesta Slovenskapomlad.si pravico, da dostopate do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa oziroma pozabe, pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov ter pravico do ugovora.

(i) pravica do dostopa do podatkov

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da lahko od lastika spletnega mesta dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki. Kadar je temu tako, ima uporabnik pravico dostopati do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Zahtevo za uveljavitev pravice dostopa do podatkov uporabnik lahko posreduje na naš e-poštni naslov.

(ii) pravica do popravka

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da lahko doseže, da lastnik spletnega mesta brez nepotrebnega odlašanja popravi napačno navedene osebne podatke v zvezi z njim. Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico, da lahko dopolni nepopolne ali napačno posredovane osebne podatke. Zahtevo za uveljavitev pravice do popravka uporabnik lahko posreduje na e-poštni naslov upravitelja tega portala.

(iii) pravica do izbrisa/»pravica do pozabe«

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da lahko doseže, da lastnik spletnega mesta brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, lastnik spletnega mesta pa ima obveznost osebne podatke nemudoma izbrisati, če ne obstaja razlog, zaradi katerega brisanje osebnih podatkov ni dovoljeno oziroma ima lastnik spletnega mesta pravni interes, da podatke določen čas še vedno hrani. Zahtevo za uveljavitev pravice do izbrisa uporabnik lahko posreduje na naš elektronski naslov.

(iv) pravica do omejitve obdelave

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da lastnik spletnega mesta omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov, in sicer v skladu s predpisanimi nameni obdelave. Zahtevo za omejitev obdelave uporabnik lahko posreduje na elektronski naslov upravitelja spletnega mesta.

(v) pravica do prenosljivosti podatkov

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih poseduje lastnik spletnega mesta. Podatke lahko prejme v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki. Prav tako ima pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljalec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na privolitvi uporabnika. Zahtevo za uveljavitev pravice do prenosljivosti podatkov uporabnik lahko posreduje preko e-pošte upravniku te spletne strani.

(vi) pravica do ugovora

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva lastnik spletnega mesta ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi teh določb. Lastnik spletnega mesta preneha obdelovati osebne podatke. To ne velja v primeru, če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika, na katerega se osebni podatki nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

(vii) pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da poda morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov uporabnik lahko posreduje na naš elektronski e-poštni naslov.

Vsak uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima prav tako pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila na področju varstva osebnih podatkov.

Sprememba politike zasebnosti

Upravljalec spletnega mesta Slovenskapomlad.si si pridržuje pravico, da lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbo politike zasebnost za uporabnike spletnega mesta. Uporabnike zato prosimo, da pred vsako uporabo spletnega mesta preverijo datum zadnje spremembe teh splošnih pogojev uporabe.